Bevezetés

Weboldalunk látogatóinak magánéletét nagyon fontosnak tartjuk, és elkötelezettek vagyunk annak védelme iránt. Ez a szabályzat elmagyarázza, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait.

A cookie-k (sütik) használatához való hozzájárulás megadása a jelen irányelv feltételeinek megfelelően, amikor Ön először látogat el weboldalunkra, lehetővé teszi számunkra, hogy minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, sütiket használjunk.

Köszönetnyilvánítás
Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonjának felhasználásával készült, amelyet a Jordan River – www.jordanriver.ro módosított.

Személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatok gyűjthetők, tárolhatók és használhatók fel:

 1. az Ön számítógépére vonatkozó információk, beleértve az IP-címet, a földrajzi helyet, a böngésző típusát és verzióját, valamint az operációs rendszert;
 2. a weboldalon tett látogatásaira és a weboldal használatára vonatkozó információk, beleértve a hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon való navigációs utakat;
 3. olyan információk, mint például az Ön e-mail címe, amelyet akkor ad meg, amikor regisztrál a weboldalunkon;
 4. az Ön által a weboldalunkon történő profilkészítés során megadott információk – például az Ön neve, profilképei, neme, születési ideje, családi állapota, érdeklődési köre és hobbija, tanulmányi adatai és foglalkozásának adatai;
 5. olyan információk, mint az Ön neve és e-mail címe, amelyeket az e-mailjeinkre és/vagy hírleveleinkre való feliratkozáshoz ad meg;
 6. a weboldalunk szolgáltatásainak használata során megadott információk;
 7. a weboldalunk használata során keletkező információk, beleértve azt is, hogy Ön mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja azt;
 8. a weboldalunkon keresztül végrehajtott vásárlásokkal, igénybe vett szolgáltatásokkal vagy tranzakciókkal kapcsolatos információk, amelyek magukban foglalhatják az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és bankkártyaadatait;
 9. az Ön által az interneten való közlési szándékkal a weboldalunkon közzétett információk, beleértve az Ön felhasználónevét, profilképeit és a bejegyzései tartalmát;
 10. az Ön által nekünk e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül küldött bármely kommunikációban szereplő információk, beleértve a kommunikáció tartalmát és metaadatait;
 11. bármely más személyes adat, amelyet Ön küld nekünk.

Mielőtt egy másik személy személyes adatait közölné velünk, be kell szereznie az adott személy hozzájárulását mind a személyes adatok közléséhez, mind a személyes adatoknak a jelen irányelvvel összhangban történő feldolgozásához.

Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban vagy a weboldal megfelelő oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Személyes adatait felhasználhatjuk a következőkre:

 1. weboldalunk és vállalkozásunk adminisztrációja;
 2. weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 3. a weboldalunkon elérhető szolgáltatások igénybevételének engedélyezése;
 4. a weboldalunkon keresztül vásárolt áruk elküldése;
 5. a weboldalunkon keresztül vásárolt szolgáltatások nyújtása;
 6. jelentések, számlák és fizetési értesítések küldése Önnek, valamint a fizetések bevételezése;
 7. kereskedelmi üzenetek küldése tájékoztatási céllal;
 8. kifejezetten kért értesítések küldése e-mailben;
 9. hírlevelünk küldése e-mailben, ha Ön ezt kérte (bármikor tájékoztathat minket, ha már nem kívánja ezt a kommunikációt);
 10. marketingközlemények küldése a mi üzletünkkel vagy gondosan kiválasztott harmadik felek cégeivel kapcsolatban, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt, postai úton, vagy – amennyiben Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológiák segítségével (bármikor tájékoztathat minket, ha nem kíván többé marketingközleményeket kapni);
 11. harmadik feleknek statisztikai adatokat szolgáltathatunk a felhasználóinkról (ezek a harmadik felek nem lesznek képesek azonosítani egyetlen felhasználót sem ezekkel az adatokkal);
 12. az Ön által vagy Önnel kapcsolatban a weboldalunk vonatkozásában benyújtott kérések és panaszok kezelése;
 13. a weboldalunk biztonságának fenntartása és a csalás megelőzése;
 14. a weboldalunk használatára vonatkozó feltételek betartásának ellenőrzése (beleértve a privát üzenetküldő szolgáltatásunkon keresztül küldött magánüzenetek ellenőrzését);
 15. egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes adatokat nyújt be weboldalunkon való közzététel céljából, akkor ezeket az adatokat az Önnel kötött megállapodás hatálya alá tartozóan fogjuk közzétenni és felhasználni.

Az adatvédelmi beállításokkal korlátozhatja az Ön adatainak közzétételét a weboldalunkon, és a weboldalon található adatvédelmi kapcsolók segítségével módosíthatja a beállításokat.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek, sem az említett harmadik felek, sem más harmadik felek által lebonyolított közvetlen marketing céljára.

A személyes adatok közlése

Személyes adatait átadhatjuk bármely alkalmazottunknak, tisztségviselőnknek, biztosítónknak, szakmai tanácsadónknak, ügynökünknek, beszállítóinknak vagy alvállalkozóinknak, amennyiben az észszerűen szükséges a jelen szabályzatban meghatározott célokból.

Személyes adatait átadhatjuk vállalatcsoportunk bármely tagjának (ez magában foglalja leányvállalatainkat, anyavállalatunkat és annak valamennyi leányvállalatát is), amennyiben az észszerűen szükséges a jelen szabályzatban meghatározott célokból.

Az Ön személyes adatait kiadhatjuk:

 1. amennyiben erre törvény kötelez minket;
 2. bármely lehetséges vagy folyamatban lévő jogi eljárással kapcsolatban;
 3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából harmadik félnek történő adatszolgáltatást);
 4. az általunk eladott (vagy eladni tervezett) üzlet vagy eszköz vevőjének (vagy leendő vevőjének);
 5. bármely olyan személynek, akiről észszerűen feltételezzük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat személyes adatok kiadását kérve, ha megalapozott véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság elrendelheti a személyes adatok kiadását.

A jelen szabályzatban foglalt esetek kivételével nem az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek.

Nemzetközi adattovábbítás

 1. Az általunk gyűjtött adatokat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármelyik országba/-ban, ahol működünk, hogy lehetővé tegyük az adatoknak a jelen irányelvvel összhangban általunk történő felhasználását.
 2. Az összegyűjtött adatok továbbíthatók a következő országok között, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű személyes adatvédelmi törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
 3. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre benyújtott személyes adatok világszerte elérhetőek lehetnek az interneten keresztül. Nem tudjuk megakadályozni, hogy ezeket az információkat mások felhasználják vagy visszaéljenek velük.
 4. Ön kifejezetten beleegyezik a személyes adatoknak a jelen szakaszban leírt továbbításába.

A személyes adatok megőrzése

Ez a szakasz ismerteti adatmegőrzési irányelveinket és eljárásainkat, amelyek célja, hogy segítsenek biztosítani a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek való megfelelést.

Az általunk bármely cél vagy célok érdekében feldolgozott személyes adatokat nem tároljuk tovább, mint amennyi ideg az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

A jelen szakasz egyéb rendelkezései ellenére a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) megőrizzük:

 1. amennyiben erre törvény kötelez minket;
 2. ha úgy ítéljük meg, hogy a dokumentumok relevánsak lehetnek bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli jogi eljárás szempontjából;
 3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (beleértve a csalás megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából harmadik félnek történő adatszolgáltatást).

Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Ésszerű technikai és szervezési óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak elvesztését,

 az adataival való visszaélést vagy azok megváltoztatását.

 1. Az Ön által megadott összes személyes adatot biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 2. A weboldalunkon keresztül lebonyolított valamennyi elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítási technológia védi.
 3. Ön tudomásul veszi hogy az interneten keresztül történő információátvitel általában nem biztonságos, és nem tudjuk garantálni az interneten keresztül küldött adatok biztonságát.
 4. Ön felelős a weboldalunkhoz való hozzáféréshez használt jelszó titkosságának megőrzéséért; mi soha nem fogjuk elkérni a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik a weboldalunkra).

Módosítás

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen szabályzatot időről időre frissítsük, és új változatot tegyünk közzé a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a jelen szabályzatban bekövetkezett változásokat. A jelen szabályzat módosításairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük Önt.

Az Ön jogai

Ön kérheti tőlünk, hogy adjuk meg az Önről birtokunkban lévő bármelyik személyes adatot; ezen információk szolgáltatása az alábbi feltételekhez kötött:

személyazonosságának megfelelő igazolása – erre a célra általában elfogadjuk az útlevél hitelesített fénymásolatát, valamint egy közüzemi számla hitelesített másolatát, amely tartalmazza az aktuális lakcímet.

Az Ön által kért személyes adatokat a törvény által megengedett keretek között megőrizhetjük.

Bármikor kérheti tőlünk, hogy személyes adatait ne dolgozzuk fel marketingcélokra.

A gyakorlatban Ön általában vagy előzetesen kifejezetten beleegyezik személyes adatainak marketingcélú felhasználásába, vagy lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy lemondjon személyes adatainak marketingcélú felhasználásáról.

Harmadik felek webhelyei

Weboldalunk harmadik felek webhelyeire mutató hiperhivatkozásokat és azok adatait is tartalmazza. Nem áll módunkban ellenőrizni a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatát, és nem vagyunk felelősek azokért.

Az információk frissítése

Kérjük, értesítsen minket, ha az Önről tárolt személyes adatokat helyesbíteni vagy frissíteni kell.

Cookie-k (sütik)

Weboldalunk sütiket használ. A süti egy azonosítót (betűkből és számokból álló karakterláncot) tartalmazó fájl, amelyet egy webkiszolgáló küld a böngészőnek, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosító ezután minden alkalommal visszaküldésre kerül a kiszolgálónak, amikor a böngésző egy oldalt kér. A sütik lehetnek „állandó” vagy „munkamenet” sütik: az állandó sütiket a böngésző tárolja, és a beállított lejárati időpontig maradnak érvényben, kivéve, ha a lejárati időpont előtt törlik őket; a munkamenet süti viszont a felhasználó munkamenetének végén, a böngésző bezárásakor jár le. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják a felhasználót, de az Önről tárolt személyes adatok összekapcsolódhatnak a sütik által tárolt és megszerzett információkkal. Weboldalunkon csak munkamenet sütiket használunk / csak állandó sütiket használunk / állandó és munkamenet sütiket egyaránt használunk.

A weboldalunkon használt sütik neve és felhasználási céljaik az alábbiakban olvashatók:

Weboldalunkon a Google Analytics és Adwords szolgáltatást használjuk a számítógép felismerésére, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követésére a weboldalon való böngészés során / a weboldalon található kosár aktiválásának engedélyezésére / a weboldal használhatóságának javítására / a weboldal használatának elemzésére / a weboldal kezelésére / a csalások megelőzésére és a weboldal biztonságának javítására / a weboldal testre szabására minden egyes felhasználó számára / a felhasználó számára különösen érdekes hirdetések célzására / a cél(ok) leírása;

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy visszautasítsa a sütik elfogadását – például:

 1. Az Internet Explorerben (10-es verzió) blokkolhatja a cookie-kat a cookie-k kezelésének beállításait felülbírálva, amely az Eszközök, Internetbeállítások, Adatvédelem, majd a Speciális menüpontra kattintva érhető el;
 2. A Firefox (24-es verzió) esetében az összes cookie-t blokkolhatja, ha az Eszközök, Beállítások, Adatvédelem menüpontra kattint, a legördülő menüből kiválasztva az Egyéni beállítások használata az előzményekhez opciót, és letiltva a Sütik elfogadása weboldalakról jelölőnégyzetet;
 3. A Chrome-ban (29-es verzió) az összes cookie-t blokkolhatja, ha a Testreszabás és vezérlés menüpontra, a Beállítások, a Speciális beállítások megjelenítése és a Tartalombeállítások menüpontra kattint, majd a Sütik alatt kiválasztja a Weboldalak adatküldésének blokkolása opciót.

Az összes cookie letiltása számos weboldal használhatóságára negatív hatással lesz. Ha letiltja a cookie-kat, nem tudja majd használni weboldalunk összes funkcióját.

Ön törölheti a számítógépén már tárolt cookie-kat – például:

 1. Az Internet Explorer (10-es verzió) esetében a sütiket manuálisan kell törölnie (az erre vonatkozó utasításokat a http://support.microsoft.com/kb/278835 oldalon találja);
 2. A Firefox (24-es verzió) esetében a sütiket az Eszközök, Beállítások és Adatvédelem menüpontra kattintva, majd az Egyéni beállítások használata az előzményekhez, a Sütik megjelenítése és az Összes süti törlése menüpontra kattintva törölheti;
 3. A Chrome-ban (29-es verzió) az összes cookie-t törölheti, ha a Testreszabás és vezérlés menübe lépve a Beállítások, Speciális beállítások megjelenítése és a Böngészési adatok törlése menüpontra kattint, majd kiválasztja a Cookie-k és egyéb weboldal- és pluginadatok törlése opciót, és végül a Böngészési adatok törlése gombra kattint.

A sütik törlése számos weboldal használhatóságát negatívan befolyásolja.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat
close slider

  A *-gal jelölt mezők kötelezők.

  Open chat
  Jó napot!

  Miben segíthetünk?
  A Jordan River Recruitment csapata mindent megtesz, hogy a lehető leghamarabb válaszoljon üzenetedre!